4G图像传输模块(带远控)
分类: 电力  发布时间: 2018-12-15 13:24 

1、主芯片:ARMSTM32系列
2、主要功能:
  1)、温度采集功能;
  2)、SD存储功能(32G);
  3)、1路RS485通讯;
  4)、1路RS232通道;
  5)、1路4G无线远程传输;
3、应用场合:
   电力杆塔、森林防火、生态灭虫、水位监控等;

 
技术咨询服务
 
QQ  技术支持--申工
QQ  技术支持--丁工